vrtec vodmat Grafična umetnost | Rezervno spletišče vrtec Vodmat

Grafična umetnost

Cilj projekta: Seznanjanje z moderno umetnostjo in pridobivanje avtentičnih izkušenj, razvijanje ustvarjalnosti in kreativnosti otrok.

Zunanji sodelavci v projektu: Mednarodni grafični likovni center; Jure Markota, umetnik.

{slide=Predvidene dejavnosti v projektu|closed|noscroll}

  • Za strokovne delavce: predavanje na temo grafične umetnosti, vodeni ogled po razstavi, oblikovanje načrta po principu pet stopenjske logike načrtovanja, izvedba v oddelkih, sprotne refleksije na aktivih, priprava in organizacija zadnjega koraka, ki zaznamuje družbeni angažma.
  • Za otroke: v prvem koraku, ki zaznamuje občutljivega, odprtega posameznika, načrtovanje dejavnosti, ki spodbudijo, angažirajo vznemirijo zanimanje za grafiko – načrtujemo obisk grafičnega muzeja, za otroke prilagojen ogled razstave, obisk grafične delavnice, obisk umetnika v vrtcu, oblikovanje svojih predlog, ki jih bomo v nadaljevanju odtisnili v grafični tehniki sitotiska, oblikovanje skupne instalacije/aplikacije z univerzalnimi sporočili; bodisi v obliki neke vrste stenčasa, biltena, časopisa, igre… V obliko javnega dogodka, akcije, razstave.

{/slides}

Predvideni čas trajanja projekta: september, oktober (strokovni delavci – priprava), november (otroci – izvedba).

Projekt se bo izvajal v enoti Vodmat, vanj bodo vključeni oddelki in strokovni delavci drugih starostnih skupin.

Vodja projekta v vrtcu bo Darja Štirn Koren, pedagoginja.