vrtec vodmat Odmevni projekti | Rezervno spletišče vrtec Vodmat

Rihard Jakopič in slovenski impresionisti

V obeh enotah otroci aktivno, preko lastne ustvarjalnosti, spoznavajo dela slovenskih impresionistov, še posebej se ustavljajo pri delih Riharda Jakopiča. Projekt razvija pristope, kako otroku približati umetniško ustvarjanje in v njih vzbuditi umetniško žilico.

(več …)

Kulturno žlahtnenje najmlajših

Je projekt Vrtca Vodmat, ki je bil financiran iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Uvrščal se je v področje Kulturne vzgoje in bralne pismenosti za obdobje 2008 do 2011.

(več …)

Izobraževalni projekt To-gather

To-gather ali Evropska identiteta mnogoterih izbir je mednarodni izobraževalni projekt, ki mladim od 3 do 25 let starosti pomaga pri razumevanju kulturne, jezikovne, zgodovinske, politične in ekonomske raznolikosti Evrope ter jih podpira pri grajenju njihove lastne identitete.

(več …)