vrtec vodmat Voda, zemlja, ogenj, zrak | Rezervno spletišče vrtec Vodmat

Voda, zemlja, ogenj, zrak

Voda, zemlja, ogenj, zrak

Cilj projekta: Spoznavanje zakonitosti življenja v povezavi s prazničnim letom Slovencev, razvijanje kritičnosti, ustvarjalnosti in kreativnosti.

Zunanji sodelavci v projektu: Slovenski etnografski muzej; Jure Markota, umetnik; Mojca Leben, specialistka za kreativni gib in neverbalno komunikacijo.

{slide=Predvidene dejavnosti|closed|noscroll}
  • Za strokovne delavce: pogovor in debata na temo uporabe umetnosti in indukcije v izvedbenem kurikulu vrtca, delavnica v izvedbi Mojce Leben na temo ognja v slovenskem ljudskem izročilu, oblikovanje načrta po principu pet stopenjske logike načrtovanja, izvedba v oddelkih, sprotne refleksije na aktivih, priprava in organizacija zadnjega koraka, ki zaznamuje družbeni angažma
  • Za otroke: v prvem koraku, ki zaznamuje občutljivega, odprtega posameznika, načrtovanje dejavnosti, ki spodbudijo, angažirajo vznemirijo zanimanje za temo Ogenj – dejavnosti so glede na specifiko enote v prvi fazi usmerjene v eksperimentiranje na temo “Kako nastane ogenj?”, načrtujemo obisk Slovenskega etnografskega muzej (SEM), obisk umetnika v vrtcu, ogenj v povezavi z zmanjševanjem moči sonca… obredi, ki okrog tega potekajo, oblikovanje svojih predlog za praznovanja zimskega solsticija oz. Rožiča (ko je sonce na koncu svojih moči in se ponovno rodi), priprava javnega dogodka, akcije, zastave.

{/slides}

Predvideni čas trajanja projekta: oktober, november (strokovni delavci – priprava), november, december (otroci – izvedba). 

Projekt se bo izvajal v enoti Klinični center, vanj bodo vključeni vsi oddelki in strokovni delavci v enoti.

Vodja projekta v vrtcu bo Darja Štirn Koren, pedagoginja.