vrtec vodmat Usposabljanje za samoevalvacijo in projekt spodbujanja porajajoče se pismenosti | Rezervno spletišče vrtec Vodmat

Usposabljanje za samoevalvacijo in projekt spodbujanja porajajoče se pismenosti

Usposabljanje za samoevalvacijo in projekt spodbujanja porajajoče se pismenosti

Usposabljanje bo potekalo tako kot preteklo šol. leto in sicer, da se tim za samoevalvacijo izobražuje na delavnicah na “Šoli za ravnatelje”, nato pa izvede aktivnosti v vrtcu, ki vključujejo:

  • strokovne razprave v vzgojiteljskem zboru, aktivih, skupinah
  • individualne vmesne aktivnosti, ki potekajo na ravni posameznih udeležencev.

V tem šol letu smo dosedanjima dvema prioritetnima ciljema dodali še tretjega. Spremljali bomo 3 cilje, iz kurikularnega področja:

  • spodbujanje spoštljivega odnosa do žive in nežive narave
  • spodbujanje porajajoče se pismenosti in govorne kompetence otrok

in iz področja vrednot:

  • spodbujanje spoštovanja in sprejemanje sebe, drugih in okolja

Določili smo nabor dejavnosti, ki jih bo vrtec storil za dosego ciljev, kakor tudi, kakšno je v skladu s cilji želeno vedenje otrok. Uskladili smo potrebne elemente spremljanja dosege ciljev, kot so merila, načini zbiranja, roki za izvedbo, nosilci dejavnosti, obdelovanja podatkov, uporaba podatkov, … Pri tem smo upoštevali evalvacijo iz preteklega šol. leta oz. analizo stanja. Na podlagi tega je nastal akcijski načrt vrtca, ki bo služil za operativne načrte oddelkov.

V tem šol. letu bo poudarek na opismenjevanju, posebej pa se bomo ukvarjali z razvijanjem strategij za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik in razvijanjem spodbudnega okolja za razvoj pismenosti pri otrocih.

V zvezi s to vsebino smo se tudi prijavili na projekt spodbujanja porajajoče se pismenosti, ki ga vodi Zavod za šolstvo.

UdeleženciI: vsi strokovni delavci vrtca

{slide=Tim za samoevalvacijo:|closed|noscroll}

MARTA KOROŠEC – ravnateljica,
ROSANDA LEDEN – vzgojiteljica v Kc,
ANA GRAD ROŽMAN – vzgojiteljica v Vo.
 
Koordinatorica za projekt o porajajoči se pismenosti pri Zavodu za šolstvo:
DARJA ŠTIRN KOREN
{/slides}